Image
ilanit@lawm.co.il
03-554-6006/7
054-970-0212
03-551-1702

גישור

Image
הגישור הוא אמצעי קצר, ממוקד ופרקטי להעברת מסרים, ציפיות ורצונות בין הצדדים במטרה להגיע להסכמות בדרך שבה אף אחד מהם לא יצא מפסיד ושכולם "ינצחו" עד כמה שניתן, במה שמכונה."win-win" כשהצדדים מבינים שאינם מסוגלים לדבר ביניהם מבלי להסחף לכעס ולמריבות, אך עדיין מעוניינים לפתור את בעיותיהם, הגישור יכול להיות פתרון מצוין. גישור שנעשה בידי מגשר מקצועי ומנוסה, יסייע לצדדים להגיע להסכמות והבנות וכדאי ברוב המקרים להתחיל בו על מנת לחסוך זמן רב ומשאבים.
הגישור מתאים לכל תחומי המשפט והוא הליך של חובה בבתי משפט אזרחיים, בבתי דין ובבתי משפט לענייני משפחה. לאחר הגשת כתבי תביעה והגנה בערכאות המשפטיות השונות, נשלחים הצדדים למגשר בניסיון לפתור את הסכסוך לפני שמתקדמים עם ההליך המשפטי. עם זאת, ניתן לחסוך את הפנייה לערכאות מלכתחילה וזאת  כשמחליטים מראש על פנייה למגשר מוסכם. הליכי הגישור שנערכים במשרדנו חולשים על כל תחומי המשפט כמעט ואנו מגשרים בסוגיות מתחום דיני המשפחה וחלוקת עזבונות, סכסוכים עסקיים, מקרקעין, עבודה ועוד.